Znajdź nieruchomość
Lokalizacja
Zaznacz
Wyczyść
Wyczyść
Typ nieruchomości
Zaznacz
Wyczyść
Słowo kluczowe
Pokoje
Cena
Wyczyść
Warsaw, Poland Lotnisko Stadion PKIN
Marbella, Spain MORZE ŚRÓDZIEMNE Port Stare Miasto Bus
WRÓĆ
Polityka prywatności.

I. INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Golden Key sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, M. Kopernika 5, lok.7 00-367 Warszawa dalej jako „Administrator” lub „My”.
 2. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@goldenkey.pl lub pod numerem tel.: +48 881 201 123.
 3. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej „Użytkownikiem”.
 4. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczegуlności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osуb fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogуlne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.
 5. Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych Nam danych osobowych. Stosujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne dzięki, ktуrym możemy zapewnić, że dane są w odpowiedni sposуb chronione przed dostępem do nich osуb nieuprawnionych.

II. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy Użytkownik, który przekazał Nam swoje dane osobowe za pomocą któregoś z dostępnych na Stronie Formularzy, może skorzystać z praw, które przyznaje mu RODO:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii (art. 15 RODO),
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych jeśli są nieprawdziwe lub nieaktualne (art. 16 RODO),
 3. prawo żądania usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),
 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
 5. prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 21 RODO),
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, w ktуrej Użytkownik uzna, że Administrator przetwarza jego dane osobowe niezgodnie z prawem (art. 77 RODO).

Prawo dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego przysługują Użytkownikowi zawsze. Pozostałe prawa nie mają charakteru bezwzględnego i ich wypełnienie będzie zależało od spełnienia wymagań opisanych w art. 16-21 RODO.
W celu realizacji swoich praw, prosimy kontaktować się na adres mailowy biuro@nowodworskiestates.pl

III. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH PODANYCH W FORMULARZACH

 1. Formularze kontaktowe „Skontaktuj się z nami” oraz formularz „Napisz wiadomość”
  Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularze kontaktowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika oraz prowadzeniu z Nim komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

  W przypadku gdy Użytkownik zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą.

  Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji. Jeżeli jednak w wyniku złożonego zapytania zostanie nawiązana jakaś współpraca lub relacje biznesowe, okres przechowywania korespondencji oraz zawartych w niej danych osobowych zostanie wydłużony na czas trwania tej relacji, zawarcia umowy oraz okresu przedawnienia roszczeń wynikającego z zawartej umowy.

  Podanie danych osobowych w zakresie imię i nazwisko oraz adres e-mail jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika wiadomość. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służy przyspieszeniu kontaktu z Użytkownikiem drogą telefoniczną, ale nie jest wymagane.
 2. Telefon na stronę (Call back)
  Administrator zapewnia Użytkownikowi możliwość podania swojego numeru telefonu w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z Naszej strony lub umуwienia rozmowy telefonicznej w określonym terminie.
  Podstawą prawną przetwarzania podanego przez Użytkownika numeru telefonu jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu telefonicznego i prowadzeniu komunikacji na żądanie Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Rozmowy telefoniczne są nagrywane w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi klienta (co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO) i przechowywane przez Administratora przez okres 3 miesięcy. Po tym czasie nagrane rozmowy są usuwane lub anonimizowane.
  Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania szybkiego kontaktu telefonicznego z naszej strony lub umуwienia rozmowy telefonicznej za pomocą formularza w innym terminie. Podanie jakichkolwiek danych osobowych podczas przeprowadzanej rozmowy jest dobrowolne.
 3. Dodaj ofertę sprzedaży, Dodaj ofertę najmu
  Użytkownik, ktуry chciałby zamieścić na naszej Stronie ogłoszenie sprzedaży lub wynajmu nieruchomości może skontaktować się z Nami za pomocą dedykowanych formularzy „Dodaj ofertę sprzedaży” lub „Dodaj ofertę najmu”.
  Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy zgłoszenia oraz kontaktu z Użytkownikiem.
  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika będzie niezbędność do podjęcia działań w celu zawarcia i realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na analizie przyjętego zgłoszenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  Dane osobowe będą przechowywane przez okres nawiązanej wspуłpracy, zawartej umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikający z tej umowy.
  Podanie danych osobowych zaznaczonych jako wymagane jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania wspуłpracy, podanie innych danych osobowych na tym etapie jest dobrowolne.

IV. ODBIORCY DANYCH


Dla prawidłowego funkcjonowania Strony oraz formularzy na niej osadzonych, Administrator korzysta z usług podmiotуw zewnętrznych (np. hostingodawca strony internetowej, dostawca oprogramowania). Dostarczenie i realizacja niektуrych usług może być związana z koniecznością przetwarzania przez te podmioty danych osobowych Użytkownikуw Strony.


Administrator informuje Użytkownika, ze korzysta wyłącznie z usług takich podmiotуw przetwarzających, ktуrzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środkуw technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osуb, ktуrych dane dotyczą.
Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być:
1 Dostawcy usług hostingowych;
2 Dostawca usługi poczty elektronicznej;

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownikуw do państw trzecich w związku z korzystaniem z usług podmiotуw zewnętrznych, którzy przechowują powierzone im dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).
Do przechowywania danych osobowych w państwach trzecich dochodzi podczas korzystania przez Administratora z usług hostingodawcy Amazon Web Services, Inc. oraz dostawcy usługi pocztowej Google LLC. Obydwa podmioty przystąpiły do programu Tarcza Prywatności EU-US (EU-US-Privacy Shield) zapewniając tym samym odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską.
Poniżej znajdują się linki prowadzące do strony programu Privacy Shield, na których można znaleźć informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez te podmioty:
1 Google LLC – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
2 Amazon Web Services, Inc. – https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4&status=Active

Chcę sprzedać/wynająć
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Szczegóły zapytania
Interesuje mnie również
Chcę kupić
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Szczegóły zapytania
Chcę wynająć
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Szczegóły zapytania
Wyślij mi tę nieruchomość
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Interesuje cię ta nieruchomość
Skontaktujemy się z tobą tak szybko, jak to możliwe. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.
Skontaktuj się z nami
Umów się na oglądanie lub zapytaj o szczegóły z twojej listy Ulubionych
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Wyślij swoje Ulubione
Dane osobowe
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
To pole jest wymagane
Twoja lista Ulubionych
Wysyłasz listę Ulubionych na swój email. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi usługami.

Nasze biuro

Rezydencja Foksal
M. Kopernika 5, lok.7
00-367 Warszawa

info@goldenkey.pl
+48 881 201 123
goldenkey.pl

Dodałeś ofertę do listy ulubionych
Usunąłeś ofertę z listy ulubionych
Zaakceptuj politykę prywatności danych osobowych i wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych
Zaznacz
Zaznaczono wiele
Prześlij zdjęcia w formacie jpg, png o rozmiarze nieprzekraczającym 10 mb